Välkommen som medlem i VSS

Bryggor är ingen lekplats!

En olycka händer så lätt.


Man äger inte tillträde

till andras båtar!


Utflyktsbåten Amanda får endast beträdas med besättningens tillåtelse!

VSS tillhanda senast 2024-04-30


Bankgiro 5409-6268


Swish 123-201 09 16


BÅTPLATSbåtplats


Avgiften för båtplats inkluderar medlemskap och innebär även arbetsplikt enligt nedan.

AVGIFTER FÖR MEDLEMSSKAP OCH 

 

Avgifter för 2024

 •    200,-   Person/Familj som inte har
 •    800,-   Båtplats vid brygga A
 •    800,-   Båtplats vid brygga B
 • 1 000,-   Båtplats vid brygga C
 •    800,-   Båtplats vid brygga D


Du som inte redan är medlem, kontakta Bo Karlberg

Meddela födelsedatum, namn, adress, telefon och e-post för nya medlemmar!Städning och underhåll - Hjälp oss hålla rent och snyggt!


Vi önskar att alla som nyttjar Amandas öga, badgäster som båtplatsinnehavare, åtar sig städveckor under sommarsäsongen och hjälper till vid vår- och höststädning.


Tack för att du hjälper till!


AMANDADAS ÖGA - SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

 

Arbetsplikt

Alla båtplatsinnehavare har arbetsplikt. Det innebär att ställa upp och hjälpa till. Den som inte deltar i vår- eller höststädning, tar en städvecka under sommaren, eller åtar sig uppdrag från arbetsledaren debiteras med en extra avgift utöver ordinarie avgifter.


Bommen

Kod för att öppna bommen får du som medlem.

Du som är ute på sjön: Tänk på att  hålla bommen låst!

Du som är kvar på Ögat och inte låser bommen: Snurra någon siffra på hänglåset, så inte koden är avläsbar!

Du som sist lämnar Ögat: Lås bommen! Även om det står bilar  kvar.

Undantag: Om Amanda är ute skall bommen vara öppen!

 

Stranden

Stranden är primärt avsedd för badgäster. Båten kan läggas i och dras upp vid vår och höst.

För båtturer på Vindommen finns iläggs- och uppdragsplats vid vägen.

 

Byggnader och bryggor

Sällskapet har låtit uppföra flera byggnader och bryggor på platsen. Här finns förråd, omklädningsrum och en trevlig liten sjöbod som tar cirka 16 gäster. Det finns separata bryggor för bad och båtplatser, och som medlem har du tillgång till båtplats i mån av plats.

 

Roddbåt och kanot

Som medlem får du använda roddbåten och kanadensaren för kortare utflykter på Vindommen.

 

Utrustning

Som medlem i VSS får du tillgång till en hel del utrustning. I förrådet hittar vatttenskidor, linor och flytvästar.

I badhytten/omklädningsrummet finns solsängar, paddlar samt strand- och vattenleksaker.

Segelbrädorna får inte dras efter båt, utan seglas eller paddlas.

Skador på utrustning kontakta materielförvaltare.

 

Badvett

Bada aldrig ensam - Simkunnighet och kondition är färskvara

Förälder har hela ansvaret för sina barn – Lägg undan mobilen!

 

Grillning under vintersäsong

Den fasta grillen spricker sönder när den används för grillning under den kalla årstiden. En kolgrill finns i sjöboden som ska användas istället.

 

Medlem

För att få njuta av allt det här förutsätts att alla hjälps åt att stödja verksamheten. Som medlem i VSS är man delägare, inte besökare! VSS försöker få alla att känna ansvar för byggnader, utrustning och naturen. Det innebär att vara rädd om sakerna, inte skräpa ner, och minst viktigt, anmäla när något går sönder. Att vistas vid båtklubben är en förmån, men innebär således också förpliktelser, något som uppskattas av de allra flesta. Du kommer förhoppningsvis upptäcka att Amandas Öga vid Vindommens strand, är en liten idyll i all sin småskalighet.


OMRÅDET KAMERABEVAKAS


Kameraövervakning sker dygnet runt av kaj och alla båtbryggor i området.

Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och utreda brott och skadegörelse.

Inspelat bildmaterial lagras i tio dygn. Om brott inträffat delas det inspelade materialet med Polisen.

Besökande kan bli tillfrågade om identitet.

Dataskyddsförordningen - GDPR

 

Som medlem i föreningen registreras dina personuppgifter i vårt medlems- och båtplatsregister. Ändamålet är att hålla korrekta och uppdaterade register, att kunna kontakta dig per brev, Epost och telefon med kallelser och information, samt att kunna redovisa medlemsregister till företag, där du som medlem erhåller rabatt. Dina uppgifter som registreras är:

 • Födelsedatum
 • Namn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Epost
 • Båtplats

I och med att du erlägger din medlemsavgift, ser vi det som ett samtycke till att vi får registrera och lagra dina personuppgifter i vårt medlems- och båtplatsregister.


För att vara uppdaterad om vad som händer gå med i VSS Facebookgrupp