Båtplatser

Båtplatser

VSS har flera bryggor och som medlem har du tillgång till båtplats i mån av att det finns ledig plats.


Arbetsplikt

Alla båtplatsinnehavare har arbetsplikt. Det innebär att ställa upp och hjälpa till. Den som inte deltar i vår- eller höststädning, tar en städvecka under sommaren, eller åtar sig uppdrag från arbetsledaren debiteras med en extra avgift utöver ordinarie avgifter.


Bommen

Kod för att öppna bommen får du som medlem.

Du som är ute på sjön: Tänk på att hålla bommen låst!

Du som är kvar på Ögat och inte låser bommen: Snurra någon siffra på hänglåset, så inte koden är avläsbar!

Du som sist lämnar Ögat: Lås bommen! Även om det står bilar kvar.

Undantag: Om Amanda är ute skall bommen vara öppen!


Förtöjning

Varje båtägare tillser att egen båt är väl förtöjd och försedd med fendrar på båtens båda sidor, så att skador ej kan uppstå på andra båtar eller brygga.


Stranden

Stranden är primärt avsedd för badgäster. Båten kan läggas i och dras upp vid vår och höst.

För båtturer på Vindommen finns iläggs- och uppdragsplats vid vägen.


Uppsägning av båtplats

OBS! Uppsägning av båtplats skall anmälas snarast till båtplatsansvarig!


Villkor för båtplats


B-bryggan renoverades och fick nya reglar och nytt däck under vårvintern 2022. Bryggan försågs med plattformar "step down" för att lättare komma i och ur båtarna vid lågvatten. Hannäs Smide & Montage stod för både materiel och personal vid tillverkning av plattformarna.


Den nya C-bryggan byggdes och kom på plats under juni 2021. Det är en flytbrygga från Sorselestugan/Sorselebryggan, och som är försedd med Y-bommar från Svenska Marinvaror. Hannäs Smide & Montage stod för både materiel och personal vid bygge av den fasta landbryggan.Stort TACK till alla som sponsrat B-bryggan!


Hannäs Smide & Montage AB


Åtvidabergs kommun


Medlemmar

Stort TACK till alla medlemmar som snickrat, skruvat och arbetat med både B-bryggan och C-bryggan!


Stort TACK till alla som sponsrat C-bryggan!


Åtvidabergs kommun


Åtvidabergs Sparbank


Valdemarsviks Sparbank


Hannäs Smide & Montage AB


Hannäs SockenFörening


Soselestugan   Sorselebryggan


Bryggor är ingen lekplats!

En olycka händer så lätt.


Man äger inte tillträde

till andras båtar!

Utflyktsbåten Amanda får endast beträdas med besättningens tillåtelse!

Hjälp oss hålla rent och snyggt!

Vi önskar att alla som nyttjar Amandas öga, badgäster som båtplatsinnehavare, hjälper till.

Tack för att du hjälper till!