Båtplatser

VSS har flera bryggor och som medlem har du tillgång till båtplats i mån av att det finns ledig plats. Just nu finns lediga båtplatser.

C-bryggan kommer att ersättas med en flytbrygga försedd med bommar till sommaren 2021.


Innehav av båtplats medför arbetsplikt.

Det innebär att ställa upp vid vårstädning, höststädning eller taveckostädning under sommaren, annars debiteras en extra avgift.


OBS! Uppsägning av båtplats skall anmälas snarast till båtplatsansvarig!


Varje båtägare tillser att egen båt är väl förtöjd och försedd med fendrar, så att skador ej kan uppstå på andra båtar eller brygga.