Båtplatser

VSS har flera bryggor och som medlem har du tillgång till båtplats i mån av att det finns ledig plats. Just nu finns ett fåtal lediga båtplatser.


Innehav av båtplats medför arbetsplikt.

Det innebär att ställa upp vid vårstädning, höststädning eller att städa en vecka under sommaren, annars debiteras en extra avgift.


OBS! Uppsägning av båtplats skall anmälas snarast till båtplatsansvarig!


Varje båtägare tillser att egen båt är väl förtöjd och försedd med fendrar på båtens båda sidor, så att skador ej kan uppstå på andra båtar eller brygga.


Den nya C-bryggan byggdes och kom på plats under juni 2021. Det är en flytbrygga från Sorselestugan/Sorselebryggan, och som är försedd med Y-bommar från Svenska Marinvaror. Hannäs Smide & Montage stod för både materiel och personal vid bygge av den fasta landbryggan.

Stort TACK till alla som sponsrat C-bryggan!


Åtvidabergs kommun


Åtvidabergs Sparbank


Valdemarsviks Sparbank


Hannäs Smide & Montage AB


Hannäs SockenFörening


Soselestugan   Sorselebryggan