Välkommen till Vindommens Småbåtssällskap

Årsmöte i Sockenhuset

Lördag 6 april kl 10.00-12.00

På agendan

  • Ändring av medlems- och båtplatsavgifter 2020
  • Utse en valberedning
  • samt övriga sedvanliga mötespunkter

Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg

Login page

Logga in på medlemssidan

Koden till bommen och inlogg

byts vårstäddag lördag 18 maj

Logga in nu för att få den nya!

Copyright © All Rights Vindommens Småbåtssällskap


2019-02-09

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com