Båtplatser

Båtplatser

VSS har flera bryggor och som medlem har du tillgång till båtplats i mån av att det finns ledig plats. Just nu finns lediga båtplatser.

 

Innehav av båtplats kräver maedlemsskap och medför arbetsplikt. Den som har båtplats måste ställa upp på vårstädardagen, höststädardagen eller en veckostädning under sommaren, annars debiteras en extra avgift.

 

OBS! Uppsägning av båtplats skall anmälas snarast till båtplatsansvarig!

 

Varje båtägare tillser att egen båt är väl förtöjd, så att skador ej kan uppstå på andra båtar eller brygga.

 

Copyright © All Rights Vindommens Småbåtssällskap

 

2018-12-03

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com